Hekim Sen: Özlük haklarımız verilsin

img

MERSİN / ADANA - Hekim Birliği Sendikasi, özlük hakları ve sağlıkta şiddete karşı iş bırakma eylemi yaptı.

 
Hekim Birliği Sendikasi, özlük, hakları ve sağlıkta şiddete karşı iş bırakma eylemi yaptı. Toros Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık emekçiler açıklamada, “Hekimler birlik oldu” pankartı açtı. Açıklamada sağlıkçılar, “Hekim olmazsa sağlık olmaz”, “Özlük haklarımızı alacağız” sloganları attı. 
 
Açıklamayı Hekimler Birliği Sendikası Toros Devlet Hastanesi Temsilcisi Müne Köybaşı okudu. Köybaşı, Asistan Hekimlerin açlık sınırının altında maaş almalarının ve 36 saat nöbet tutmalarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Köybaşı, “Aile sağlığı merkezlerinde personel eksikliklerinin biran önce çözülmesi, kronik hastalık takip sisteminin iptal edilmesini, hizmet binalarının kamu tarafından tahsis edilmesini, birim performans katsayısının kaldırılarak temel maaş almalarını” talep etti. 
 
Köybaşı, son olarak şu çağrıda bulundu: “14-15-16 Mart 2022 tarihinde sendikamız tarafından iş bırakma eylemi, mesleğimiz ile ilgili taleplerimiz idare tarafından karşılanmadı. Bizler öldürülmemek, şiddete uğramamak, halkımıza hakkı ile sağlık hizmeti sunabilmek, geçim derdine düşmemek, emekliliğimizde ek iş yapmadan rahatça geçinebilecek bir maaş alabilmek istiyoruz.”
 
ADANA
 
Adana'da da sağlıkçılar iş bırakma eylemi yaparak Adana Şehir Hastanesi Başhekimlik önünde bir araya geldi. Açıklamayı Hekim Birliği Sendikasi adına Uzamn Doktor Funda Arıcıoğlu okudu. Arıcıoğlu; “Biz hekimler, sağlık hizmeti verdiğimiz kamu kurumlarının içerisinde sözel, fiziki ve psikolojik saldırıya uğruyor; hatta öldürülüyoruz” diyerek, sağlıkçılara yönelik şiddete dikkat çekti.